1. De dans der deugden

Onbekend, De dans der deugden (1545)

Olieverf op doek op paneel (inv.nr. OCMW S/24)

Dit schilderij bevindt zich in het Museum “Hof van Busleyden” te Mechelen.

Een van de bekendste gelijkenissen in het Nieuwe Testament is de parabel van de Wijze en de Dwaze Maagden (Mattheus 25:1-13). Tien maagden wachten op hun bruidegom maar weten niet wanneer hij komt. Ze hebben olielampjes bij zich en de wijze maagden nemen als reserve ook nog flesjes olie mee. Na enkele uren vallen ze in slaap en als de bruidegom midden in de nacht eindelijk verschijnt, zijn de lampjes van de dwaze maagden uit. Ze vragen of ze wat van de olie van de wijze maagden mogen hebben maar deze verwijzen ze naar de oliekoopman. Terwijl zij daar naartoe zijn, gaan de vijf wijze maagden met hun bruidegom naar binnen. Als de dwaze maagden de deur gesloten vinden, vragen ze binnengelaten te worden maar de bruidegom zegt: “Ik ken jullie niet.” Moraal van het verhaal: wees voorbereid want je kent de dag noch het uur waarop de mensenzoon zal terugkomen.

Aan het eind van de middeleeuwen waren de mensen zich zeer bewust van hun sterfelijkheid. Het was de tijd van de pestepidemieën die binnen enkele weken hele dorpen en landstreken konden treffen en duizenden slachtoffers maakten. In tekst en beeld komt deze onzekerheid onder andere tot uitdrukking in de befaamde dodendans: de dood, weergegeven als een skelet, staat met zijn zeis gereed om te oogsten, terwijl de mens, van simpele boer tot koning en kardinaal, dansend geniet van het leven. Het bekende toneelspel Elckerlijc laat op een vergelijkbare wijze zien hoe iemands lot van het ene moment op het andere ingrijpend kan verkeren. Een gefortuneerde man met de wat merkwaardige naam van Elckerlijc krijgt te horen dat hij een pelgrimsreis moet aanvangen naar een bestemming vanwaar niemand kan terugkeren. De betekenis van deze boodschap beseffend vraagt hij zijn vrienden en familie of zij hem willen vergezellen maar niemand wil met hem deze tocht ondernemen. Zelfs zijn goederen en zijn zintuigen laten hem in de steek. De enige die hem wel wil vergezellen is zijn deugd maar zij is te zwak om hem voor Gods troon te kunnen bijstaan. Met hulp van “Kennisse” (inzicht in eigen handelen) en “Biechte” herwint zij haar krachten en zo kan Elckerlijck eindelijk zijn laatste reis ondernemen.

Met behulp van abstracte begrippen zoals deugd en eigendom wordt het publiek een concrete levensles voorgehouden. Toenmalige toeschouwers waren gewend aan het gebruik van allegorie op het toneel, tegenwoordig kijken we daar toch een beetje vreemd tegen aan. Die allegorie treffen we ook aan in de schilderkunst. Het paneel De dans der deugden uit 1545 maakt er volop gebruik van. In plaats van tien maagden zien we er hier evenwel twaalf; alle vertegenwoordigen bovendien positieve karaktereigenschappen. Op de bovenste rij zien we, vertaald naar hedendaagse begrippen, de  volgende deugden: Rechtschapenheid, Geloof, Hoop, Liefde, Zuiverheid en Ootmoed. Daaronder dansen Matigheid, Kracht, Wijsheid, Geduld, Barmhartigheid en Gehoorzaamheid. De teksten op de banderollen vormen een lofzang op de Heer. Linksboven lezen we: “Belijt den heere want hij es goet ende sijn ontfermherticheijt duert in ewicheijt” (geloof in God want hij is goed en aan zijn barmhartigheid komt geen eind).

Het paneel sluit aan bij een lange traditie in de literatuur van de zogenaamde psychomachia, de strijd tussen goed en kwaad, tussen deugden en zonden. Hier zien we de overwinnaars in die strijd die als uiteindelijke beloning mogen dansen en zingen voor God. In het zeer sterk geordende systeem dat de allegorie propageerde waren de deugden onderling verdeeld. De drie Goddelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde stelden de mens in staat om nader tot God te geraken. Vier cardinale of vleselijke deugden waren gericht op de goedheid van de mens: Wijsheid, Rechtschapenheid, Matigheid en Kracht. De overige vijf deugden – Zuiverheid, Ootmoed, Gehoorzaamheid, Barmhartigheid en Geduld – maken deel uit van een uitgebreide reeks overige deugden die door diverse auteurs werden geïntroduceerd om de complexiteit van de menselijke geest te kunnen bevatten. Daartegenover stonden natuurlijk ook reeksen van zonden die de mens ten val konden brengen, zoals de zeven doodzonden Hoogmoed, Hebzucht, Onkuisheid, Jalouzie, Gulzigheid, Wraak en Luiheid.

Het paneel nodigt uit tot nadere interpretatie. Die is bijvoorbeeld verbonden met de bloemen die de maagden in hun handen houden en de kleuren van hun gewaden. Zuiverheid (“Suiuerheijt” of Pudicitia) is natuurlijk in het wit gekleed en draagt een lelie. Ootmoed houdt een nederig viooltje vast en Liefde een roos. De Mechelse minderbroeder Frans Vervoort heeft het schilderij, dat afkomstig is uit het klooster van de Gasthuiszusters-Augustinessen, gekend. Hij heeft zelfs het voornemen gehad een boek over de twaalf deugden te schrijven. Hij verwijst ernaar in een van zijn andere werken als “der Maechden dans der .xij. duechden”. Hieraan ontleent het schilderij dan ook zijn titel.

 

Bron: www.hofvanbusleyden.be- juni 2022

Lieve

2. De lente van Capriool

Op volle kracht vooruit

Na een lange periode van ‘verboden te dansen’ en voorzichtig dansen op afstand gingen op 8 maart de oefenmomenten van Capriool weer van start. We hielden het en doen het voorlopig nog heel voorzichtig met mondmaskers en zonder handen geven. Met een lente vol optredens voor de boeg moest het toch op volle kracht vooruit. En dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Het herfstevenement van 2021 georganiseerd door het Cultuurplatform Gent-Kernstad in de Spaanse Gouverneurswoning in het Buitenhof werd eerst een nieuwjaarsreceptie in januari en uiteindelijk een lentedansfeest op zaterdagnamiddag 23 april.  Het werd een zeer gevarieerd feest met de dans- ‘Ruh’ die het evenement opende met dansen van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten.

Eindelijk Bourgondisch

Met Capriool konden we eindelijk uitpakken met ons Bourgondisch programma. Dat werd in 2020 opgezet voor het Van Eyckjaar, maar wegens covid werden de optredens in de Gentse wijken en bij verschillende organisaties geannuleerd. Een 70-tal aandachtige toeschouwers bewonderden de sierlijke edele dames met de kleden met lange slepen. Niet evident om gracieus te bewegen! Ons programma bestond uit zes dansen in drie delen telkens ingeleid door een verklarend woordje. Het publiek aanschouwde in stilte deze in golvende beweging uitgevoerde dansen uit de 15de eeuw.

Sadko besloot de namiddag met de Oost-Europese zigeunerdansen op live muziek. Het Gentse Cultuurplatform zorgde naar goede gewoonte voor smakelijke hapjes en drankjes zodat er nog lang kon nagepraat worden.

Volksfeest in Vincenthof

WZC Vincenthof in Oostakker nodigde ons uit tijdens een volksfeest voor zijn bewoners op dinsdagnamiddag 10 mei. In de feestzaal zorgden we voor een cultureel hoogstaand moment in onze prachtige renaissancekledij. De bewoners zaten met open mond te genieten van dit aangrijpende schouwspel tussen edele heren en edeldames. Ze hadden zelfs zin om mee te dansen. Een stukje oude cultuur werd zo terug naar Oostakker gebracht.

Ridders en jonkvrouwen

Op 15 mei vierden we een heus middeleeuws feest in het Gravensteen. In de grote ridderzaal konden de jonge en oudere ridders, jonkvrouwen, prinsen en prinsessen genieten van demonstraties van middeleeuwse dansen (begin 15de eeuw). We werden live begeleid door het fantastische Duo Ultreya. Volwassenen en kinderen, Belgen en buitenlanders leerden in onze workshops eenvoudige en moeilijke pasjes om zo tot een dans te komen. Zelfs de allerkleinsten beleefden er plezier aan.

Bedankt aan de stadsdienst Historische Huizen voor de goede begeleiding en de mensversterkende ontvangst. Moe na een ganse dag demonstratie en animatie, maar zeer voldaan, keerden we naar de ‘real home’ terug.

Robin (gestart in maart 2022) schreef het zo:

Dansen in het Gravensteen: 

Capriool danste een hele dag op het middeleeuwse event in het Gravensteen. 

Mijn mama en ik kwamen graag eens kijken en de dansinitiatie bijwonen. Ik speelde een beetje vals aangezien we bij de beginners de initiatie hadden geprobeerd. De dansen waren zeker toegankelijk genoeg voor de kinderen ook. Alle kleine prinsesjes dansten mee. De muzikanten maakten het geheel af. Met de kostuums en alles erop en eraan, kon ik niet wachten tot het optreden op het turngala. Dan mogen we als beginners meedansen. Gelukkig geen pavane deze keer! 

 

Robin D.

Capriool als verrassing

Een unieke vertoning beleefden we op zondag 22 mei in de Topsporthal Vlaanderen. De Drongense turnclub Sterk en Lenig wilde zijn publiek verrassen met een Schuun vertelselke. Capriool kreeg een rol in het verhaal over een ridder die een prinses wou veroveren en daarvoor drie opdrachten moest uitvoeren.

De algemene repetitie op zaterdag was zeer nuttig: we ondervonden dat een prachtige olympische turnvloer niet geschikt is om renaissancedansen te brengen. Op de verende ondergrond was evenwicht houden zeer moeilijk. Gelukkig was er nog plaats om te dansen naast de turnvloer …

Voor het eigenlijke turngala op zondag mocht Capriool het binnenkomende publiek op adellijke wijze verwelkomen. ‘Oh’ en ‘ah’ waren de reacties en hier en daar kregen we een groet terug.

We openden met de pavane bij de intrede van de keizer en zijn gevolg en keken daarna ook met ‘oh’ en ‘ah’ naar de piepjonge en iets grotere turners. Grondoefeningen, pyramides en acrobatische trampolinesprongen volgden elkaar in een goed tempo op. Wat een spektakel!

Vóór de ridderslag brachten we de bassa pompilia en om het tweede deel aan te kondigen de villanella. Het publiek kon onze dansen in prachtige kledij echt wel waarderen. Tijdens het wisselen van turntoestellen en matten gingen de dansers het publiek groeten. Onze twee nieuwe jonge leden figureerden en dansten mee. Proficiat Carmen en Robin.

Capriool kreeg een daverend applaus maar onze waardering gaat evenzeer naar Sterk en Lenig Drongen met alle medewerkers en coaches voor de gestroomlijnde organisatie van een uniek turngala.

Johan & Chris

 

3. Ga zelf aan de slag in de keuken

Homemade waterkerssiroop

Ingrediënten:

 • 250 g honing
 • 250 g water
 • 1 citroen (in plakjes gesneden)
 • 50 g waterkersblaadjes
 1. Kook het water op, haal van het vuur en voeg  de honing toe.
 2. Voeg de plakjes citroen toe, infuseer gedurende 5 minuten en haal door een zeef.
 3. Voeg de waterkersblaadjes toe en laat het geheel gedurende 1 uur onder een gesloten deksel trekken.
 4. Giet de siroop door een fijne zeef en bewaar vervolgens in propere flessen in de koelkast.
 5. Wil je een waterkerslimonade maken, dan gebruik je deze siroop in 10%-verhouding.

 

 

Bessenverjuslimonade

Ingrediënten:

 • 20 ml jasmijnsiroop
 • 10 ml appelsiensap
 • 10 ml verjus
 • 5 druppels cacaobitter
 • 100 ml tonic
 • 1 grote ijsbal
 1. Schenk alle ingrediënten, met uitzondering van de tonic, in een mengbeker, stir en serveer in een  tumblerglas op ijs.
 2. Top af met een tonic in een mediterraans of kruidig smaakprofiel.
 3. Werk eventueel af met een takje rozemarijn.

Verjus, ook verjuis of verjuus, is een smaakversterkend condiment voor voedsel op basis van ongerijpte druiven of ander onrijp zuur fruit, dat al bekend was in de Romeinse tijd. In de middeleeuwen en tot in de zeventiende eeuw werd het veel gebruikt. Daarna raakte het in onbruik.

Belegde boterham

Ingrediënten:

 • 2 dikke plakken  masteluin- of roggebrood
 • 30 g mosterdboter  (20 g boter + 10 g mosterd)
 • 10 g versgeraspte zandwortels
 • 2 plakken belegen komijnkaas
 • 10 g pittige rucola
 1. Smeer de boterhammen langs beide zijden rijkelijk in met mosterdboter.
 2. Beleg met wortel en vervolgens met kaas.
 3. Werk af met een handje rucola en sluit de boterham.
 4. Druk stevig aan, snijd in twee gelijke helften en bijt gulzig.

Bron :

Uit  Smakeleyck     OMG!Smullen als Van Eyck    juli-augustus

Een project en publicatie van Cultuur Gent, December 2019

vaneyckwashere.be/smakeleyck

https://visit.gent.be/nl/van-eyck-recepten-april

4. Activiteiten

 • Donderdag 21 juli: Gentse feesten in het stadhuis met Bourgondisch programma om 14:15 ,  15:15  en 16:15  uur.
 • Zondag 24 juli: workshop Gentse Feesten in het Baudelopark van 18 uur tot 19 uur.
 • Zondag 16 oktober: viering 30 jaar Capriool in het Lakenmetershuis.