1. Eclectisch stadhuis dat 600 jaar Gentse geschiedenis herbergt

Het Gentse stadhuis herbergt meer dan 600 jaar geschiedenis en werd door de eeuwen heen een aantal keren gerestaureerd. Daarom is het op dit moment een prachtige mix van bouwstijlen van de veertiende tot de achttiende eeuw. De flamboyante gotische gevel rechts contrasteert met de sobere renaissancegevel aan de linkerkant.

Vandaag heeft de burgemeester er nog zijn bureau, vinden er gemeenteraden en schepencolleges plaats en geven Gentenaars er hun jawoord in de Trouwkapel met prachtige brandglasramen. Maar wist je dat je ook zonder huwelijksaanvraag dit prachtige gebouw kan bezoeken o.a. tijdens de Gentse feesten ?

Dit gebouw  is een vierzijdig complex van gebouwen, omgeven door de Botermarkt, de Hoogpoort, de Stadhuissteeg en de Poeljemarkt. De voornaamste vleugels zijn het laat-gotisch schepenhuis van de Keure en het schepenhuis van Gedele in Renaissancestijl. Het gebouw bevat 51 zalen.

Belangrijke zalen in het complex zijn:

 • Pacificatiezaal
 • Arsenaalzaal
 • Kabinet van de burgemeester uit 1728
 • Troonzaal
 • Ontvangstsalon (vroegere ledenkamer van de Staten van Vlaanderen)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhuis_van_Gent  

 

 

 

 

Capriool reeds jarenlang te gast tijdens de Gentse feesten op 21 juli

Het Gentse Stadhuis staat midden in de Gentse Kuip. Het werd in verschillende periodes gebouwd en heeft daardoor geen homogeen karakter qua architectuur.

Het deel tussen Hoogpoort en Botermarkt werd gebouwd tussen 1519 tot 1540 : twee belangrijke  (buitenlandse) architecten : Keldermans (Mechelen) en de Waghemaekere  (Antwerpen) bouwden een prestigieus gebouw in Brabantse gotiek. Aan deze werken kwam een einde in 1540 door de ruzie tussen de Gentenaars en Keizer Karel V. Het bleef het onderkomen van de Schepenen van de Keure.

Aan de kant van de Hoogpoort zou tijdens de Calvinistische republiek verder worden gebouwd met een deel dat wij de Bollaertkamer heten . De verantwoordelijke calvinistische schepen wou niet verder bouwen in de stijl van de katholieke kerk en dus werd het een gebouw waarvan de gevel veel weg heeft van talrijke pallazzi uit de Italiaanse Renaissance.    (1580-1582)

De kant van de Botermarkt naar de Poeljemarkt zou pas later worden gebouwd ; vanaf 1617 zouden de Schepenen van Ghedeele daar hun intrek kunnen nemen.

Tussen 1700 en 1701 werd aan de Bollaertkamer in de Hoogpoort een conciërgerie gebouwd in Franse barokstijl . Tenslotte werd in de 18 de eeuw aan de kant van de Poeljemarkt de Armenkamer bijgebouwd in neoklassieke stijl .

Het optreden van onze historische dansgroep speelt zich af in de Pacificatiezaal . Deze zaal wordt onterecht zo genoemd naar het sluiten van de Pacificatie van Gent in 1576 : een vredesverdrag tussen katholieken en calvinisten. Het verdrag werd gesloten in de huidige Gemeenteraadszaal , maar men vond dat de zaal van de Vierschaar van de Keure uit de Middeleeuwen een meer historisch karakter had behouden dus kreeg zij de naam Pacificatiezaal. Tegen de wand zien we nog de nissen van de schepenen van de Keure die onder toezicht van de baljuw (vertegenwoordiger van de vorst) recht spraken. De houten zoldering is prachtig en het troggewelf merkwaardig. De schouw is een reconstructie in neo-gotiek van Viollet-Le-Duc . De muren zijn gedecoreerd met de blazoenen van graven van Vlaanderen en hertogen van Bourgondië. Deze werden pas in het begin van de 20ste eeuw aangebracht .

Gezien deze zaal werd gebruikt als gerechtszaal voor de schepenen van de Keure is er een heel merkwaardige vloerbekleding . In het midden van de zaal tekent zich een labyrint af in witte en zwarte tegels (2401) : de lengte ervan is 1500 meter of een mijl en wordt daarom zowel in het Nederlands of Frans : LE MIL genoemd. Het meermaals afleggen van die afstand liet toe de veroordeelden de bedevaarten te vervangen waartoe ze veroordeeld waren.

De bezoekers gaan nu niet op bedevaart maar zullen wel genieten van heerlijke renaissancedansen aan het hof van Maria van Hongarije, de zus van Karel V.

Tekst : Lut De Paepe

Hartelijk bedankt aan het Gentse stadsbestuur en het protocol voor de tientallen jaren gastvrijheid.

Johan R. , voorzitter van Capriool,Centrum voor historische dans.

2. Ensembles die oude muziek vertolken (einde)

“Sospiri Ardenti” en “Quadrivium”

De naam “Sospiri Ardenti” (gepassioneerde zuchten) komt uit een liedbundel van de 17de-eeuwse componist Giulio Caccini. Het ensemble Sospiri Ardenti werd gevormd in 1998 om de passie van de leden – muziek uit de laat-16de tot vroeg-18de eeuw – op een levendige manier over te brengen. De leden zijn afgestudeerd aan diverse conservatoria met specialisatie in historische uitvoeringspraktijk. Sospiri Ardenti trad op tijdens verschillende internationale festivals in Europa en Amerika, en de individuele leden verzorgen regelmatig wereldwijd concerten en masterclasses.

Centrale figuren in Sospiri Ardenti zijn de muzikanten Geert Van Gele (blokfluit en klavecimbel) en Ellen Delahanty (zang en blokfluit), gebaseerd in Borgerhout, Antwerpen. Het ensemble breidt zich ook vaak uit met viola da gamba (Maaike Boekholt); met luit (Regina Alvarez); en met verschillende zangers naargelang de noden van het programma.

Voorbeeld van programma : Siglo De Oro, Spaanse vroege barokmuziek:

Een programma met muziek uit 1600, de Spaanse gouden eeuw. De nieuw vergaarde rijkdom uit de verre koloniën maakte Spanje het rijkste land ter wereld. Het muzikale gevolg hiervan was dat de hofkapellen van de koningen een schitterend repertoire hebben geproduceerd. Liederen van Hidalgo, El Maestro Capitán (Mateo Romero) and Juan Arañés. Ellen Delahanty, sopraan; Maaike Boekholt, gamba; Regina Albanez, aartsluit en barokgitaar; Geert Van Gele, blokfluit enklavecimbel.

Streaming concert van mei 2021 :

https://www.youtube.com/watch?v=8SD96lnbg-c

Het tweede ensemble waarmee deze muzikanten zich profileren heet Quadrivium, een ensemble voor middeleeuwse muziek.

Quadrivium  is een ensemble dat zich specialiseert in de laat-middeleeuwse muziekliteratuur, in het bijzonder het Franco-Vlaamse repertoire uit de 14de en 15de eeuw. Deze geraffineerde en complexe muziek wordt tot leven gebracht met behulp van een uniek instrumentarium. Het ensemble voelt een sterke verbondenheid met deze stijlperiode, en koppelt dit aan een sterke intiutieve emotionele interpretatie. Met dit ensemble werken Ellen en Geert samen met luitist/musicoloog Willem Mook, met gothische harpist Bill Taylor, en met gambist Maaike Boekholt.

Het instrumentarium van Quadrivium recreëert het klankenpallet uit de laat-middeleeuwen. Enkel deze instrumententypes worden gebruikt, waarvan men met zekerheid weet dat deze bespeeld werden in die tijd: kleine types van middeleeuwse blokfluiten met cylindrische boring; kleine middeleeuwse luiten, bespeeld met plectrum zowel als met de vingertoppen; gotische harpen die gebruik maken van de onconventionele, doch sterk gedocumenteerde braypinnen; organetto (klein orgeltje), vedel en psalterium. Alle snaarinstrumenten zijn besnaard met darmsnaren, afgezien van het psalterium dat met bronze snaren is bespannen. De gebruikte stemming in het ensemble is de zogenaamde gemodifieerde Pythagorese stemming, zoals deze is beschreven in verschillende 15de-eeuwse bronnen.

 

De eerste CD van het ensemble werd uitgebracht in 2009 met hun succesvol programma “La Cause est Amer”. In dit programma worden middeleeuwse liefdesgedichten uit Japan, gecomponeerd voor Quadrivium door Vlaams componist Janpieter Biesemans, gekoppeld aan middeleeuwse chansons uit de Lage Landen: “La Cause est Amer (the cause is bitterness / love), but the result is great delicacy and exquisite poetry: don’t hesitate to treat yourself to an hour of courtly love in the company of ensemble Quadrivium”

Voorbeelden van programma’s zijn:

Cara Mia Dona – Muziek van Landini en Ciconia                                                                                              La Cause est Amer – Middeleeuwse en Hedendaagse Liefdesliederen uit Japan en de Lage Landen     En Vlamingen in Spanje, waarin Quadrivium de muzikale connectie belicht tussen Vlaanderen en Spanje rond 1500, en brengt ook een werk van Vlaamse componist Janpieter Biesemans, gebaseerd op een Spaanse gedicht uit de 15de eeuw. Dit programma werd ook opgenomen als CD.

 

www.sospiri.com

www.geertvangele.com

www.ellendelahanty.com

http://www.quadrivium.net/

 

Tekst : Frieda van Vlaenderen

De Confrérie des Muchards de Saint-Druon

De Confrérie des Muchards de Saint-Druon is een groep van een tiental Vlaamse en Waalse doedelzakspelers, die de ‘muchosa’ bespelen. De muchosa is een doedelzaktype dat in Henegouwen nog bespeeld werd tot aan de Eerste Wereldoorlog, door herder Alphonse Gheux (°1850-Ϯ1936) uit Saint-Sauveur. Het instrument werd herontdekt door het opzoekingswerk van Hubert Boone in de jaren 1960 en er werden kopieën van gemaakt door instrumentenbouwer Remy Dubois uit Verviers. De muzikanten van de confrérie noemden hun groep naar Sint Drogo, de patroonheilige van de schaapherders. Muchard is de traditionele Henegouwse term voor de muzikanten die de muchosa bespeelden.

De muchosa is een doedelzaktype met één schalmei (melodiepijp) en twee bourdonpijpen: een grotere die over de schouder of op de arm rust en een kleinere die naast de schalmei in een houder gevat is. Het instrument van herder Alphonse Gheux was  rijkelijk versierd met herderstaferelen op de bourdons en de schalmeihouder. De instrumenten van de confrérie zijn geen exacte kopieën. De schalmeihouders zijn versierd volgens eigen smaak. Van de schalmei zijn er zowel letterlijke kopieën gemaakt alsook instrumenten met een afwijkende boring, die het wat makkelijker maakt om een aantal extra overblaasnoten te produceren. Het instrument is gestemd in Bes (si b mol).

De muchosa is slechts één van de vele doedelzaktypes die ooit in onze contreien gespeeld werden. Het volstaat om de schilderijen van Pieter Breugel de Oude (1525-1569), David Teniers (1610-1690) of Jan Steen (1626-1679) te bekijken om te zien dat er doedelzakken in allerlei formaten en met verschillend aantal bourdonpijpen voorkwamen. Jammer genoeg zijn er geen exemplaren van al die types meer bewaard. Alleen van de muchosa zijn wél nog een aantal instrumenten bewaard.

Van de muziek die op de laatste muchosa’s gespeeld werd, is slechts weinig bewaard. Geschreven partituren bestonden er niet, maar er waren wél nog enkele mensen die zich een aantal liederen en dansnummers, alsook een bedevaartsmars herinnerden. Musicoloog Hubert Boone verzamelde de melodieën en gaf ze uit in zijn standaardwerk over de muchosa.

De confrérie speelt meestal vierstemmige muziek, waarbij de melodie en een tweede stem door muchosa’s gespeeld worden. Een fa of een mi b mol-instrument speelt een derde stem en een octaaf lager klinkend instrument in Bes speelt een vierde stem.

Het repertoire van de groep bestaat uiteraard uit de bewaarde melodieën van de laatste muchards en verder uit muziek van de 16de tot de 21ste eeuw, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van oude liedboeken, dansbundels en speelmanspartituren van violisten, luitspelers, beiaardiers, organisten, … Enkele voorbeelden zijn het luitboek van Thysius (1595-1630), Hollantse boeren lieties en contredansen (1701-1714), het beiaardboek van de Antwerpse beiaardiers Theodorus en Clemens-Augustinus Everaerts, genoteerd tussen 1720 en 1739, ‘Cent contredanses en rond’ van Pierre Wauters en d’Aubat de St.Flour, uit de tweede helft van de 18de eeuw (Gent), het handschrift van organist Petrus Josephus Van Belle (Viane, 1743), het handschrift van Maastricht, genoteerd tussen 1786 en 1824 door speelman P.J. Vanpelt, het Beiaardboek van Frans De Prins (Leuven, 1780), het manuscript van Di Martinelli (Diest, 1780), het handschrift met Ardense conterdansen van Jean Guillaume Houssa (1845-1848), een verzameling traditionele liederen uit het Pays d’Ath (Henegouwen), uitgegeven door Léon Jouret in 1857. De 20ste en 21ste-eeuwse nummers zijn vaak composities van bevriende muzikanten.

De muchards proberen een aantal traditionele muzikale momenten in ere te houden. Zo spelen ze jaarlijks in de Fiertelommegang in Ronse, wat herder Alphonse Gheux meer dan 100 jaar geleden ook al deed. Verder zijn ze regelmatig te horen op Cassel Cornemuse, in de heksensabbat in Ellezelles, …

Het contactadres van de groep is pol.ranson@gmail.com (GSM: 0495/52 23 07).

Tekst : Arnout Zwaenepoel, juni 2023

 

De Houtblazers

« De Houtblazers » zijn een groep muziekliefhebbers die zich toeleggen op het bestuderen, uitvoeren, bekendmaken van oude muziek met de nadruk of Renaissance- en Barokmuziek (uitstapjes naar andere genres worden niet uitgesloten) die voornamelijk uitgevoerd wordt op houtblaasinstrumenten.
Dit onder de deskundige leiding van  Antonie Schlegel.

Houtblaasinstrumenten omvatten een ruim scala van bv. blokfluit, kromhoorn en andere historische rietinstrumenten (zoals dulciaan, schalmei, cornamuse), doedelzak, gemshoorn ….
Er wordt ingezet op verschillende facetten zoals:
Uitvoering, spreekbeurten door specialisten, workshops zowel over theorie als ook praktische thema’s (bvb. onderhoud instrumenten …), concertbezoek, samenwerking met andere vormen zoals zang, dans enz.
Alle activiteiten staan open voor zowel beginners, gevorderden, semi-professionelen, …
De nadruk ligt op het samen in een gezellige sfeer ervaringen opdoen en genieten van de muziek als uitvoerder zowel als luisteraar.

Tekst : Kris (van de houtblazers)

3. Kaneel - Kaneelvingers

Wat is kaneel?

Kaneel is een specerij bestaande uit de binnenbast van de scheuten van de kaneelboom. Er bestaan vele varianten, maar de belangrijkste zijn de ceylonkaneel of echte kaneel (Cinnamomum verum, synoniem: Cinnamomum zeylanicum) en de cassia of kassie (Cinnamomum cassia). Cassia is wat branderiger en zoeter dan ceylonkaneel.

Kaneel komt van het Latijnse woord canella wat stokje betekent. Dit kaneelstokje ontstaat doordat de binnenste bast van de (altijd groene) kaneelboom wordt gedroogd en zichzelf oprolt. De kaneelboom komt oorspronkelijk uit Ceylon (nu Sri Lanka) maar kunnen we tegenwoordig ook vinden in o.a. Vietnam, Indonesië en China die een ander soort kaneel produceren.

 

Vormen van kaneel

Kaneel is een tropische groenblijvende boom waarvan de delen, de schors of het blad, voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. De delen van de boom worden vervolgens in delen opgesplitst.

 • Kaneelchips (zoals houtsnippers) gemaakt van de schors van de boom
 • Schors van de boomstam gerold in stokjes die tussen de 2 en 10 centimeter lang zijn
 • De kaneelschors van de boomstam gemalen tot kaneelpoeder
 • De kaneelschors of bladeren van de boom met stoom gedestilleerd tot kaneelolie

 

Toepassing

Kaneel wordt in de westerse keuken meestal gebruikt als smaakmaker in zoete gerechten, zoals appelmoes of stoofperen, en in vele soorten gebak. Warme rijst met boter, suiker en kaneel wordt gebruikt als dessert. Traditioneel op de kermis wordt kaneel ook in snoep gebruikt, bijvoorbeeld in kaneelstokken. Kaneel wordt sinds het eind van de twintigste eeuw ook gebruikt als smaakmaker in thee of koffie.

Reeds lang voordat de Europeanen zelf kaneel haalden uit het Verre Oosten waren zij bekend met deze specerij en ook met kruidnagelen en nootmuskaat. Kaneel werd via het Midden Oosten en via de Hanzekooplieden aangevoerd. De bekendheid met deze specerijen in droge vorm blijkt uit het getijdenboek van Filips van Kleef (heer uit Ravenstein) uit ca. 1480.

https://www.kaneel.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaneel

Kaneelvingers

 • Bakrecept
 • 15 MIN + 15 OVENTIJD
 • 18 stuks

Super makkelijk en snel recept voor kaneelvingers, ook ideaal om te maken met je kinderen

Ingrediënten                                    Materialen

3 vellen bladerdeeg                               bakplaat

1 eidooier                                                 bakpapier

2 a 3 eetlepels suiker

1 theelepel kaneel

Bereiding

Laat de vellen bladerdeeg ontdooien. Verwarm de oven op 180 graden. Snijd de velletjes bladerdeeg in 6 repen en leg ze op een met bakpapier bekleedde bakplaat. Klop de eidooier los en bestrijk de bovenzijde van de reepjes met het ei.

Roer de suiker en kaneel door elkaar en bestrooi de reepjes hiermee. Zet de bakplaat ongeveer 15 min. in de oven totdat ze mooi gerezen en bruin zijn. Lekker voor bij de koffie of thee.

https://www.leukerecepten.nl/recepten/kaneelvingers/

4. Activiteiten

 • 21 juli : het optreden in het Gentse stadhuis brengt een stukje Hongarije naar Gent Thema : Maria van Hongarije in de Pacificatiezaal
 • Zaterdagen 15 en 22 juli : workshops historische dans om 17 uur in het Baudelopark te Gent
 • Zondag 10 september : privé verjaardagsoptreden
 • Dinsdag10 oktober : opendeuravond voor jong en iets ouder ; historische dansen in ’t Geestje te Mariakerke om 19:30 uur

Historische dansgroep Capriool nodigt u uit !

Kom gratis genieten van een dansevocatie “Aan het hof van Maria van Hongarije” tijdens de Gentse Feesten op 21 juli 2023 in het Gentse stadhuis vanaf 14 uur.

Voorstellingen starten om 14:15u. 15:15u. en 16:15u.

Kom mee bewegen tijdens de workshops in het Baudelopark op zaterdag 15 en 22 juli 2023 telkens om 17:00u.

https://www.youtube.com/watch?v=dLwLLikAroI