Capriool in 2024

VZW Capriool, Centrum voor historische dans, is een Gentse dansvereniging, opgericht in 1991 door Helena Behets. Lieve, Monique en Simone geven  iedere dinsdagavond les in ’t Geestje te Mariakerke bij Gent aan beginners en gevorderden. Alle liefhebbers van oude dans en muziek zijn welkom in onze vereniging.  Ieder jaar houden wij op een dinsdag in februari en oktober een open-deur- avond in ons oefenlokaal te Mariakerke, daarna volgen er 10 beginnerslessen.

Voorstellingen – Workshops

Wij houden eraan onze oefenlessen om te zetten in mooie optredens en zo de cultuur uit vroegere eeuwen terug onder de mensen hun aandacht te brengen…

Wij dansen steeds in een binnenruimte of onder een overdekte buitenplaats, dit ter bescherming van onze kledij.  Om benen en voeten te vrijwaren van kwetsuren treden we liefst op op een podium met een houten, effen plankenvloer of egale tegelvloer. De geluidsinstallatie kunnen wijzelf voorzien.

Een dansvoorstelling bieden we aan vanaf 250 euro. Prijs op aanvraag naargelang tijdsduur / periode / aantal dansers volgens uw wensen. Buiten Gent rekenen we ook vervoerskosten aan.

Een dansworkshop voor kinderen en/of volwassenen is ook mogelijk.

Een gift of sponsoring om Capriool te steunen is steeds welkom op

BE42 7350 6135 9154  Capriool, Centrum voor historische dans.

Oefenen om mooie voorstellingen te kunnen presenteren !

Historiek van onze dansvereniging

In 1991 richtte Helena Behets in Gent een vzw op onder de naam Capriool, Centrum voor oude dans. Er volgden optredens in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en in vele provincies van ons land. (zie onze bijzonderste produkties tot nog toe).

Voordien volgde ze een basisopleiding klassiek ballet en verscheidene cursussen 15e -en 16e eeuwse dansen in binnen- en buitenland bij gerenommeerde lesgevers o.a. Barbara Sparti in Italië. De opleiding, de cursussen en de jarenlange ervaring van Helena staan borg voor een hoogstaande artistieke leiding.

Vanaf  2005 werd een website opgestart i.s.m. Bernard Rivir.

De groep startte in 2006 met een driemaandelijks tijdschriftje ’t Capriooltje dat vanaf september 2020  digitaal gaat op onze vernieuwde website. Wij wensen Bernard hartelijk te bedanken voor de jarenlange inzet en het beheer van onze “oude” website.

In 2016 werd Helena samen met alle Capriolers gehuldigd in het Gentse stadhuis voor het 25-jarig bestaan van Capriool. Hiervoor ontving ze een medaille.

Na een 30-tal enthousiaste jaren gaf Helena de fakkel door aan enkele leden van de eerste jaren… Achter de schermen kunnen we nog steeds op haar steun, ideeën, geschiedeniskennis en dansvaardigheden rekenen.

Bedankt Leentje!

Op zondag 16 oktober 2022 vierden we ons 30-jarig bestaan.

Onze bijzonderste produkties tot nog toe

 

Voorstellingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland

 

 • 1996 Blijde intrede van keizer Karel te Brugge
 • 2003 Keizer Karel en Sultan Süleyman met 68 dansers uit verschillende groepen in ’t Gravensteen te Gent
 • 2005 en volgende jaren : verscheidene evocaties met uitleg en dans in het Stadhuis en in het Pand te Gent t.g.v. Gentse Feesten en Open Monumentendag
 • 2007 Luister aan de Bourgondische en de Italiaanse Hoven in de 15de eeuw in de Cultuurkapel Sint-Vincent Sint -Antoniuskaai 10 te Gent
 • 2008 Praalstoet door het centrum van Gent t.g.v. 200 jaar Floraliën
 • 2009 La semonce des Preudhommes in La Collégiale Saint-Ursmer te Binche
 • 2010 Internationaal beiaardfestival in Lier en Oudenaarde
 • 2010 De landvoogdessen van keizer Karel in de Nederlanden
 • 2011 De ontvoerde dames “ L’enlèvement des dames” te Binche
 • 2011 Capriool viert 20-jarig bestaan : Aan het hof van koning Nobel ; Renaissancebanket en dansvoorstelling in het Augustijnenklooster te Gent en optreden  in Open Huis Krekelberg, in het Gentse stadhuis en in het Pand
 • 2012 Evocatie de slag van de Armada tegen de Engelsen (Elisabeth I)
 • 2012 /2013 meegewerkt aan de White Queen (BBC) choreografie in de serie door Helena Behets
 • 2013 Evocatie Filips de Schone
 • 2014 “Dansereyen” : twee dagen Renaissancevoorstellingen in de Sint-Pauluskerk te Kortrijk samen met orkest “Ensemble Respiro” en koor “Quadrofolia”
 • 2015 Feest in ’t kasteel in het Gravensteen te Gent samen met Passi uit Antwerpen
 • 2016 Jubileumfeest in de Cultuurkapel Sint-Vincent te Gent, 25 jaar Capriool en huldiging in het Gentse stadhuis door Schepen Mevr. Storms met medaille voor  Leen Behets
 • 2017 Gentse stadhuis : Van Isabella van Castilië tot Boabdil de laatste prins van Granada. Capriool samen met de dans-“Ruh”, Wasla o.l.v. Kamal Lmimouni (ud speler) en Joke De Ketelaere
 • 2018 Multimode doet ons kleurrijk blozen : kledij vanaf 15de eeuw tot heden uit verschillende werelddelen al dansend showen met als gasten Casa Cosi, de dans-“Ruh”, Maya Sapeera Company, Gaïda en Clinging Vine met Kaangayan multicultural club Gent
 • 2019 Magische dansontmoeting tussen oost (Armeense groep Hripsimée) en west (Capriool en Emma Coopman) in de Sint-Pietersabdij te Gent
 • 2020 Veel feestactiviteiten met voorstellingen en /of workshops in het centrum en in de wijken van Gent t.g.v. het Jan Van Eyck jaar werden allen geannuleerd door de Coronamaatregelen
 • 2021 Op uitnodiging van Annick Baillieul dansten we in juni samen met de dans-Ruh in het Coyendanspark met als thema “maskers in de dans”
 • 2022  Feest! Jubileum! 30 jaar Capriool op zondag 16 oktober in het Lakenmetershuis.
 • 2023 GF 21-07  Maria van Hongarije in het stadhuis met enkele Hongaarse dansen.

Privacyverklaring

Capriool vzw past de wet op de bescherming van de persoonsgegevens  (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016) toe. De vereniging doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

– Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging.

– Deze zijn de identiteitsgegevens; naam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast of mobiel), e-mail, de identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer; persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit. Voor minderjarigen onder de 16 jaar is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders of voogden.

– In onze dansvereniging worden deze gegevens voornamelijk verwerkt in ledenlijsten en lijsten voor de verzekering.

– De bewaartermijnen zijn niet langer dan de wettelijke termijnen.

– Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd voor het verwerken van deze gegevens (door het handtekenen van het gelezen en ontvangen I.R.), een stilzwijgende toestemming is niet meer toegelaten.

– Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of toegestaan.

– U heeft te allen tijde  recht op inzage, recht op verbetering en recht op verwijdering (recht van vergetelheid).

– Ook foto’s of filmopnames van individuele leden, groepsbeelden en /of algemene sfeerbeelden genomen tijdens repetities, optredens of workshops horen thuis in de privacy. Deze kunnen gebruikt worden in het tijdschriftje, programmaboekjes, flyers, website en andere publieke kanalen. Je hebt altijd het recht om publicatie van uw foto en / of filmopname te laten blokkeren.

-Voor alle contacten i.v.m. uw persoonsgegevens wendt u zich tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:  Johan R. via contact.